พบแมวป่าสิบตัวที่ฟาร์มของนักมายากล Dirk Arthur ที่เสียชีวิต